Mindful eten werkt!

Waarom mindful eten werktHet positieve effect van mindfulness is al in veel wetenschappelijke studies aangetoond. Onderzoek specifiek naar mindfulness en eten levert ook belangrijke resultaten op, zoals: deelnemers hebben minder eetbuien en piekeren minder over eten of hun lichaam. En er komt steeds meer kennis bij. Een overzicht.

Effectiviteit van mindfulness
De afgelopen 25 jaar is al in talloze onderzoeken de werkzaamheid van mindfulness aangetoond, bij een breed scala van psychische en lichamelijke klachten. Het helpt oa. terugval in depressie te voorkomen, en lijden aan pijn te verminderen. Maar ook voor de gezonde mens is mindfulness heilzaam. Zo piekeren beoefenaren minder en zijn ze emotioneel meer stabiel.

Verschil in formele mindfulness en mindful eetgewoontes
Het gaat in de hier genoemde onderzoeken om mindfulness in formele zin, dus in de vorm van een ‘formele’ 8-weekse MBCT- of MBSR-training. Kleine, dagelijkse mindful eetgewoontes kunnen ook veel effect hebben op eetgedrag, lees daarvoor dit overzicht.

Verschillende effecten
Divers onderzoek suggereert dat verschillende mechanismes bijdragen aan de werking van mindfulness: psychologische, fysiologische en neurobiologische.

  • neurobiologisch. Door mindfulness verandert de hersenactiviteit, vooral in het deel dat betrokken is bij oa. beslissingen nemen, leren, impulsbeheersing en emotie-regulatie. Het functioneren op deze terreinen zou verbeteren.
  • fysiologisch. Er zijn aanwijzigen dat mindfulness een gunstige werking heeft op bloeddruk, hartslag en cortisolspiegel.
  • psychologisch. Het leren richten van aandacht helpt om emoties beter te reguleren en om automatische gedragspatronen los te laten.

Minder eetbuien door mindfulness
Ook het positieve effect van mindfulness op eetgedrag is al in verschillende studies aangetoond. Een onderzoek onder vrouwen met Binge Eating Disorder (Telch en collega’s, 2001) liet bijvoorbeeld zien dat 89 % van de deelnemers na een mindfulnesstraining geen eetbuien meer had. De deelnemers hadden ook minder drang om te eten als zij emotioneel waren en maakten zich minder zorgen over hun figuur of gewicht.
In Nederland zijn in 2010 en 2012 onderzoeken gedaan onder de deelnemers van een 8-weekse training mindfulness en eten, ism de Universiteit van Maastricht. Ook hier positieve resultaten. Onderzoeker Alberts: ‘Ons onderzoek laat zien dat mensen die de mindfulness en eten training volgen, in vergelijking met een controle groep, na de training minder last hebben van belangrijke aspecten van verstoord eetgedrag zoals drang naar eten, zwart/wit denken, emotioneel eten en lichaamsontevredenheid’.
Ook ander Nederlands onderzoek (2013) geeft aan dat mindfulness helpt om beter naar het lichaam te luisteren en de eethoeveelheid beter te doseren.

Waarom werkt het?
Waardoor wordt het positieve effect van mindfulness op eetgedrag veroorzaakt? Theoretische opvattingen die dat verklaren:

  • Door niet-oordelende aandacht te geven aan negatieve emoties in plaats van ze te vermijden, leer je dat je ze ook kunt verdragen of oplossen
  • De mindfulnessoefeningen vergroten het bewustzijn van lichamelijke signalen van honger en verzadiging
  • Door afstand te nemen van gedachten en te leren ze niet te zien als feiten, wordt de neiging tot piekeren verminderd.
  • Bewustwording van hetgeen er in zich leeft, geeft ruimte om te kiezen voor ander gedrag dan het gewoontegedrag

Lees ook:


Algemene bronnen:

Meer weten?